dr Kristina Bikit

naučni saradnikKatedra za nuklearnu fiziku


kancelarija: četvrti sprat / 68, zgrada DF&DMI
telefon: 2815
e-mail: kristina.bikit@df.uns.ac.rs
lični sajt: -