msc Mirjana Dimitrievska
Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije


kancelarija: četvrti sprat / 71, zgrada DF&DMI
telefon: 2813
e-mail: mirjana.dimitrievska@df.uns.ac.rs
lični sajt: -