dr Olivera Klisurić

redovni profesorKatedra za nuklearnu fiziku


kancelarija: drugi sprat / 52, zgrada DF&DMI
telefon: 2808
e-mail: olivia@uns.ac.rs
lični sajt: -


 • Uža naučna oblast: Medicinska fizika
 • Katedra: Katedra za nuklearnu fiziku
 • Istraživačka grupa ili laboratorija: Laboratorija za rendgensku difrakciju " Dr Bela Ribar"
 • Istraživačke teme kojima se bavi: Kristalografija biološki aktivnih molekula; Fiziološka optika

Obrazovanje

 • Diploma osnovnih studija: 2000, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku
 • Diploma doktorskih studija: 2007, Univerzitet u Novom Sadu, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije - ACIMSI, Centar za medicinsku fiziku i medicinsko inženjerstvo

Predmeti koje drži na osnovnim studijama

 • Fiziološka optika
 • Fizika ljudskog organizma
 • Rendgenski zraci i struktura biomolekula
 • Medicinski imidžing

Predmeti koje drži na master studijama

 • Ultrazvuk u medicinskoj dijagnostici i terapiji

Reprezentativni radovi

 • Cristian C. Botar, Árpád Á. Tóth, Olivera R. Klisurić, Dijana D. Nićiforović, Viktorija A. Vučaj Ćirilović, Viktor E. Till: Dynamic simulation and Doppler Ultrasonography validation of blood flow behavior in Abdominal Aortic Aneurysm. Physica Medica 37 (2017) 1–8
 • Milan M. Milutinović, Sofi K. C. Elmroth, Goran Davidović, Ana Rilak, Olivera R. Klisurić, Ioannis Bratsos, Živadin D. Bugarčić, Kinetic and mechanistic study on the reactions of ruthenium(II) chlorophenyl terpyridine complexes with nucleobases, oligonucleotides and DNA, Dalton Transactions, (2017) 46(7): 2360-2369
 • Nenad R. Filipović, Snežana Bjelogrlić, Gustavo Portalone, Sveva Pelliccia, Romano Silvestri, Olivera Klisurić, Milan Senćanski, Dalibor Stanković, Tamara R. Todorović, Christian D. Muller: Pro-apoptotic and pro-differentiation induction by 8-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone and its Co(III) complex in human cancer cell lines. Med. Chem. Commun. (2016) 7: 1604-1616
 • Milan M. Milutinović, Jovana V. Bogojeski, Olivera Klisurić, Andreas Scheurer, Sofi K. C. Elmroth, Živadin D. Bugarčić: Synthesis and structures of a pincer-type rhodium(III) complex: reactivity toward biomolecules. Dalton Transactions (2016) 45: 15481-15491
 • Olivera R. Klisurić, Miháy Szécsi, Evgenija A. Djurendić, Szabó Nikoletta, Bianka Edina Herman, Suzana S. Jovanović Šanta, Sanja V. Dojčinović Vujašković, Andrea R. Nikolić, Ksenija J. Pavlović, Jovana J. Ajduković, Aleksandar M. Oklješa, Edward T. Petri, Vesna V. Kojić, Marija N. Sakač, Katarina M. Penov Gaši: Structural analysis and biomedical potential of novel salicy estrane derivatives synthesized by microwave irradiation. Structural Chemistry (2016) 27(3): 947-960

Učešće na domaćim projektima

 • Republički projekat pod nazivom: Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala (projekat broj OI 172057). Rukovodilac projekta: Dr Vladimir Pavlović, red. prof. Institut tehničkih nauka SANU, Beograd.
 • Republički projekat pod nazivom: Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata (projekat broj 172021). Rukovodilac projekta: Dr Marija Sakač, red. prof. PMF-a u Novom Sadu.
 • Republički projekat pod nazivom: Sinteza i fizičko-hemijska ispitivanja odabranih organskih jedinjenja od potencijalnog farmakološkog značaja. Šifra projekta: 142052B. Rukovodilac projekta: Dr Marija Sakač, red. prof. PMF-a u Novom Sadu.
 • Republički projekat pod nazivom: Sinteza potencijalnih citotoksičnih agenasa, antihormona, enzimskih inhibitora i stimulatora rasta. Šifra projekta: 1896. Rukovodilac projekta: Dr Velimir Popsavin, red. prof. PMF-a u Novom Sadu.
 • Projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj pod nazivom: Sinteza steroidnih i nesteroidnih jedinjenja i ispitivanje njihove biološke aktivnosti. Broj projekta: 114-4511987/2011/01). Rukovodilac projekta: Dr Katarina Penov-Gaši, red. prof. PMF-a u Novom Sadu.

Učešće na stranim projektima

 • "IPA Projekat: Non-Standard Forms of Teaching Mathematics and Physics (MATHPHYS-BRIDGE). Project ID: HUSRB/1203/221/024
 • IPA Projekat: Research Cooperation of the University of Szeged and the University of Novi Sad in Development of Anticancer Drug Compounds (RECODAC). Project ID: HUSRB/1002/214/133
 • Naziv projekta: Network Education of Faculties of Sciences in Serbia Tip projekta: Tempus SCM projekat. Rukovodilac projekta za PMF Novi Sad: Prof. dr Andreja Tepavčević

Ostalo

 • 2014 – Predsednica Srpskog kristalografskog društva
 • 2009 – Član Koordinacionog veća ACIMSI, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2010 – Predsednik Komisije za ocenu kvaliteta istraživačkog rada Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2012 – 2018 Zamenica koordinatora Koordinacionog veća ACIMSI, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2015 – Pomoćnik direktora na Departmanu za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2015 – 2018 Član Senata Univerziteta u Novom Sadu
 • Nagrada „Dr Dubravko Rodić“ za 2011. godinu. Nagrada se dodeljuje mladim istraživačima za postignut uspeh u oblasti kristalografije.
 • Priznanja Prirodno-matematičkog fakulteta „Najbolji profesor” prema oceni studenata fizike za 2013. godinu
 • Studijski boravak u Berlinu (Freie Universität – Berlin) 2001. godine na osnovu DAAD stipendije.
 • Studijski boravak u Trstu (College on Medical Physics - ICTP) 2004. godine.
 • Škola kristalografije "Zürich 2007" u Cirihu (Švajcarska) 2007. godine.