Andrej Vraničar

istraživač pripravnikkancelarija: prizemlje / 6, zgrada DF&DMI
telefon: 2823
e-mail: andrej.vranicar@df.uns.ac.rs
lični sajt: -


  • Katedra: Katedra za nuklearnu fiziku
  • Istraživačka grupa ili laboratorija: Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizućeg i nejonizujućeg zračenja

Obrazovanje

  • Diploma osnovnih studija: 2016, Prirodno matematički fakultet