dr Dušan Zorica

vanredni profesorKatedra za teorijsku fiziku


kancelarija: II / 48, zgrada DF&DMI
telefon: 2806
e-mail: dusan.zorica@df.uns.ac.rs
lični sajt: -


 • Uža naučna oblast: teorijska fizika
 • Katedra: Katedra za teorijsku fiziku
 • Istraživačka grupa ili laboratorija:
 • Istraživačke teme kojima se bavi: Primena frakcionog računa u mehaničkim modelima.

Obrazovanje

 • Diploma osnovnih studija: 2001, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Diploma master ili magistarskih studija: 2006, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 • Diploma doktorskih studija: 2009, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Predmeti koje drži na osnovnim studijama

 • Matematika za optometriste (predavanja)
 • Mehanika neprekidnih sredina (predavanja i vežbe)
 • Uvod u teorijsku fiziku (vežbe)
 • Nebeska mehanika (vežbe)
 • Izabrana poglavlja iz mehanike i elektrodinamike (vežbe)
 • Teorija relativnosti (vežbe)

Reprezentativni radovi

 • Cveticanin, S. M., Zorica, D., Rapaic, M. R. (2017), "Generalized time-fractional telegrapher equation in transmission line modeling", Nonlinear Dynamics, 88, 1453-1472
 • Zorica, D., Zigic, M., Grahovac, N. (2017), "Viscoelastic body colliding against a rigid wall with and without dry friction effects", Applied Mathematical Modelling, 45, 365-382
 • Hoermann, G., Oparnica, Lj., Zorica, D. (2017), "Microlocal analysis of fractional wave equations", Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 97, 217-225
 • Atanackovic, T. M., Bouras, Y., Zorica, D. (2015), "Nano- and viscoelastic Beck's column on elastic foundation", Acta Mechanica, 226, 2335-2345
 • Atanackovic, T. M., Janev, M., Oparnica, Lj., Pilipovic, S., Zorica, D. (2015), "Space-time fractional Zener wave equation", Proceedings of the Royal Society A, 471, 201406141-1-25

Učešće na domaćim projektima

 • Projekat Ministarstva za nauku Republike Srbije, „Viskoelastičnost frakcionog tipa i optimizacija oblika u teoriji štapova ”, broj 174005
 • Projekat Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, „Analitički, numerički i statistički alati u matematičkim modelima “, broj 114−451−2098"