dr Maja Stojanović

redovni profesorKatedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike


kancelarija: prvi sprat / 19, zgrada DF&DMI
telefon: 2824
e-mail: maja.stojanovic@df.uns.ac.rs
lični sajt: -


 • Uža naučna oblast: Eksperimentalna fizika kondenzovane materije
 • Katedra: Katedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike
 • Istraživačka grupa ili laboratorija:
 • Istraživačke teme kojima se bavi: Fizika tečnih kristala; Metodika nastave fizike

Obrazovanje

 • Diploma osnovnih studija: 1996, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu
 • Diploma master ili magistarskih studija: 2000, Fizički fakultet Univerzitet u Beogradu
 • Diploma doktorskih studija: 2008, Prirodno-matemtički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

Predmeti koje drži na osnovnim studijama

 • . Oscilacije i talasi
 • Fizičke osnove elektrodijagnostike i elektroterapije
 • Kvalitativni metodi u fizici
 • Školska praksa
 • Fizika tečnih kristala sa primenama

Predmeti koje drži na master studijama

 • Metodika rešavanja računskih zadataka

Predmeti koje drži na doktorskim studijama

 • Eksperiment u nastavi fizike
 • Feroelektrični tečni kristali

Reprezentativni radovi

 • Cvetinov M., Stojanovic M., Obadovic D., Ristic I., Vajda A., Fodor-Csorba K., Eber N. (2016), “Phase behavior and molecular self-assembly of some calamitic/bent-core nematic mixtures”, Molecular Crystals and Liquid Crystals, (2016), vol. 630 br. 1, str. 28-36
 • Cvetinov M., Stojanovic M., Obadovic D., Rakic S., Vajda A., Fodor-Csorba K., Eber N (2014), “Powder diffraction data and mesomorphic properties of 4-butyloxyphenyl 4'-decyloxybenzoate”, Russian Journal of Physical Chemistry A, vol. 88 br. 7, str. 1142-1146
 • Stojanovic M., Bubnov A., Obadovic D., Hamplova V., Cvetinov M., Kaspar M. (2014), “Effect of a bulky lateral substitution by chlorine atom and methoxy group on self-assembling properties of lactic acid derivatives”, Materials Chemistry and Physics”, vol. 146 br. 1-2, str. 18-25
 • Cvetinov M., Obadovic D., Stojanovic M., Lazar D., Vajda A., Eber N., Fodor-Csorba K., Ristic I. (2013), “Mesophase behaviour of binary mixtures of bent-core and calamitic compounds”, Liquid Crystals, vol. 40 br. 11, str. 1512-1519
 • Hajdukovic-Jandric G., Obadovic D., Stojanovic M., Rancic I. (2011), “Impacts of the Implementation of the Problem-based Learning in Teaching Physics in Primary Schools”, New Educational Review, vol. 25 br. 3, str. 194-204

Učešće na domaćim projektima

 • Fazni prelazi i karakterizacija neorganskih i organskih sistema, No171015

Ostalo

 • Van fakulteta angažovana je u nastavnim aktivnostima sa obdarenim učenicima u matematičkoj gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“. Član je Republičke Komisije za takmičenja iz fizike učenika osnovnih škola. Autor je i realizator više programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika akreditovanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije - Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV).