dr Srdjan Rakić

redovni profesorKatedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike


kancelarija: prizemlje / 6, zgrada DF&DMI
telefon: 2887
e-mail: srdjan.rakic@df.uns.ac.rs
lični sajt: -