dr Stevan Armaković

docentKatedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike


kancelarija: prizemlje / 14, zgrada DF&DMI
telefon: 2796
e-mail: stevan.armakovic@df.uns.ac.rs
lični sajt: http://www.armakovic.com