Željko Ralić

sekretardf


kancelarija: drugi sprat / 57, zgrada DF&DMI
telefon: 2801
e-mail: zeljko.ralic@df.uns.ac.rs
lični sajt: -


  • Katedra: Administracija

Obrazovanje

  • Diploma osnovnih studija: 2002, Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Učešće na stranim projektima

  • IPA PROJEKAT HUSRB1203/221/252