Andrej Vraničar

  • Katedra: Katedra za nuklearnu fiziku
  • Istraživačka grupa ili laboratorija: Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizućeg i nejonizujućeg zračenja

Obrazovanje

  • Diploma osnovnih studija: 2016, Prirodno matematički fakultet