Nebojša Krstić

  • Katedra: Katedra za nuklearnu fiziku
  • Istraživačka grupa ili laboratorija: Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Obrazovanje

  • Diploma osnovnih studija: 2009, Fakultet Tehničkih Nauka
  • Diploma master ili magistarskih studija: 2009, Fakultet Tehničkih Nauka