Slobodan Radošević

 • Uža naučna oblast: Teorijska fizika kondenzovane materije
 • Katedra: Katedra za teorijsku fiziku
 • Istraživačka grupa ili laboratorija:
 • Istraživačke teme kojima se bavi: Uticaj interakcija na ponašanje složenih mnogočestičnih sistema

Obrazovanje

 • Diploma osnovnih studija: 2006, PMF, Novi Sad
 • Diploma master ili magistarskih studija: 2009, PMF, Novi Sad
 • Diploma doktorskih studija: 2012, PMF, Novi Sad

Predmeti koje drži na osnovnim studijama

 • Osnovi Matematičke fizike

Predmeti koje drži na master studijama

 • Teorija faznih prelaza
 • Numeričke metode u statističkoj fizici
 • Uvod u efektivnu teoriju polja u kondenzovanom stanju

Predmeti koje drži na doktorskim studijama

 • Tehnike renormalizacije
 • Monte Karlo metod i njegova primena u kondenzovanom stanju

Reprezentativni radovi

 • S. Radošević, "Magnon-Magnon Interactions in O(3) Ferromagnets and Equations of Mo-tion for Spin Operators", Ann. Phys. 362, 336 (2015)
 • S. Radošević, M. Pantić, M. Pavkov-Hrvojević, D. Kapor, "Magnon energy renormaliza-tion and low-temperature thermodynamics of O(3) Heisenberg ferromagnets", Ann. Phys. 339, 382 (2013)
 • P. Rakić, S. Radošević, P. Mali, L. Stričević, T. Petrić, "Multipath Metropolis simulation: An application to the classical Heisenberg model", Physica A 441, 69 (2016)
 • S. Radošević, M. Rutonjski, M. Pantić, M. Pavkov-Hrvojević, D. Kapor, M. Škrinjar, "The N´eel temperature of a D-dimensional bcc Heisenberg antiferromagnet", Solid State Commun. 151, 1753 (2011)
 • M. Pantić, D. Kapor, S. Radošević, P. Mali, "Phase diagram of spin−1/2 Heisenberg J 1−J 2 antiferromagnet on the body-centered-cubic lattice in random phase approximation", Solid State Commun. 182, 55 (2014)

Učešće na domaćim projektima

 • "Uticaj elementarnih ekscitacija i konformacija na fizička svojstva novih materijala baziranih na jako korelisanim niskodimenzionalnim sistemima (OI 171009)
 • Neperturbativni i perturbativni aspekti složenih mnogočestičnih sistema (APV 114-451-2201)